ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

ธ.ค.62

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันที่: 17 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดนครนายก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ