ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ธ.ค.62

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 23 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ