ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ธ.ค.62

หลักสูตร เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน
วันที่: 24 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดหนองคาย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน

หลักสูตร เปลี่ยนอนาคตโลก ด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย ดูงาน

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ