ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ธ.ค.62

นิทรรศการงานโครงการหลวง 2562
วันที่: 22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
สถานที่: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

นิทรรศการงานโครงการหลวง 2562

นิทรรศการงานโครงการหลวง 2562

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน โครงการหลวง 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการหลวง

กิจกรรมอื่น ๆ