ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ม.ค.63

หลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1
วันที่: 3 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
สถานที่: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม และศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ และตลาดบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1

หลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1

กิจกรรมอื่น ๆ