ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ม.ค.63

Kick Off โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
วันที่: 1 ม.ค. 63
สถานที่: ห้างสรรพสินค้าตามแนวรถไฟฟ้า จำนวน 3 ห้าง 1.เอ็มโพเรียล 2.เซนทรัลชิดลม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Kick Off โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Kick Off โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รูปแบบของกิจกรรม : การประกาศเริ่มงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ