ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

06

ม.ค.63

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแพร่
วันที่: 6 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
สถานที่: จังหวัดแพร่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแพร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแพร่

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ