ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ม.ค.63

จัดงานเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
วันที่: 11 ม.ค. 63
สถานที่: ทำเนียบรัฐบาล
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดงานเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

จัดงานเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

รูปแบบของกิจกรรม : รณรงค์สร้างกระแส กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ