ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ม.ค.63

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่: 11 ม.ค. 63
สถานที่: ณ สนามด้านหน้า กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (บก.พล.ม. 2 รอ.) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รูปแบบของกิจกรรม : กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมอื่น ๆ