ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ม.ค.63

โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้าใจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วันที่: 14 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
สถานที่: ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้าใจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้าใจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม/แลกเปลี่ยน

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ