ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ม.ค.63

โครงการอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Google Application ในระบบสำนักงาน
วันที่: 15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
สถานที่: ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Google Application ในระบบสำนักงาน

โครงการอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563  หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Google Application ในระบบสำนักงาน

รูปแบบของกิจกรรม : ฝึกอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ