ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ม.ค.63

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่: 15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ