ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ม.ค.63

โครงการประชุมการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ
วันที่: 20 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
สถานที่: ณ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ

โครงการประชุมการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม

ประธานเปิดงาน : นายกเทศมนตรีตำบลป่าสก จังหวัดลำพูน

กิจกรรมอื่น ๆ