ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

ม.ค.63

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่: 29 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
สถานที่: ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน : ายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ