ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ก.พ.63

ประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2
วันที่: 3 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
สถานที่: ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ