ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ก.พ.63

โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent)
วันที่: 11 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
สถานที่: ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent)

โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent)

รูปแบบของกิจกรรม : อบรม

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ