ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ก.พ.63

การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ
วันที่: 19 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
สถานที่: จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ

การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ

รูปแบบของกิจกรรม : การประเมิน

ประธานเปิดงาน : นายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กิจกรรมอื่น ๆ