ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ก.พ.63

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
วันที่: 21 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
สถานที่: จังหวัดราชบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ