ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

ก.พ.63

พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562
วันที่: 28 ก.พ. 63
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562

รูปแบบของกิจกรรม : สัมมนาเชิงวิชาการ

ประธานเปิดงาน : นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ