ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

ก.พ.63

การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
วันที่: 4 ก.พ. 63
สถานที่: อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักบริหารกลาง

การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กิจกรรมอื่น ๆ