ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มี.ค.63

หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด
วันที่: 11 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
สถานที่: จังหวัดราชบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด

หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียว : ทางเลือกเพื่อให้โลกอยู่รอด

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย ดูงาน

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ