ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

มี.ค.63

โครงการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่: 17 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
สถานที่: ณ ห้องประชุม Tempo 2 ชั้น 8 โรงแรมนารา แจ้งวัฒนะ 13 กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

 

กิจกรรมอื่น ๆ