ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

มี.ค.63

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และความร่วมมือในกิจกรรมลด/ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2
วันที่: 23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
สถานที่: ณ บ้านผาขวาง บ้านส้อ จังหวัดน่าน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และความร่วมมือในกิจกรรมลด/ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และความร่วมมือในกิจกรรมลด/ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

รูปแบบของกิจกรรม : กิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึก

กิจกรรมอื่น ๆ