ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

มี.ค.63

โครงการประชุมเวทีเครือข่ายกลุ่มเกษตรภาคเหนือ
วันที่: 26 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเวทีเครือข่ายกลุ่มเกษตรภาคเหนือ

โครงการประชุมเวทีเครือข่ายกลุ่มเกษตรภาคเหนือ

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอื่น ๆ