ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

มี.ค.63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่: 13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่16 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053841234

แกลเลอรี่

กิจกรรมอื่น ๆ