ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

พ.ค.63

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์
วันที่: 25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
สถานที่: ช่องทางการสื่อสารออนไลน์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์

รูปแบบของกิจกรรม : จัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ