ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ค.63

1 พ.ค. 63 มัคคุเทศก์น้อยบำเพ็ญประโยชน์
วันที่: 1 พ.ค. 63
สถานที่: ลานหน้าถ้ำตะโคะบิ๊ วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

1 พ.ค. 63 มัคคุเทศก์น้อยบำเพ็ญประโยชน์

1 พ.ค. 63 มัคคุเทศก์น้อยบำเพ็ญประโยชน์

รูปแบบกิจกรรม


ฝากให้เด็กๆ เป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่นันทนาการ ของวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ ให้สวยงาม ฝึกแยกขยะ

กิจกรรมอื่น ๆ