ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

พ.ค.63

21 พ.ค. 63 โครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
วันที่: 21 พ.ค. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย บ้านป่าคา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

21 พ.ค. 63 โครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

21 พ.ค. 63 โครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

รูปแบบกิจกรรม


กิจกรรรมค่ายพักแรม เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 2 คืน 3 วัน กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ