ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

มิ.ย.63

5 มิ.ย. 63 วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563
วันที่: 5 มิ.ย. 63
สถานที่: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง

5 มิ.ย. 63 วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563

5 มิ.ย. 63 วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563

รูปแบบกิจกรรม


  • นิทรรศการ

กิจกรรมอื่น ๆ