ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

มิ.ย.63

จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
วันที่: 5 มิ.ย. 63
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

รูปแบบกิจกรรม : เปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)"

กิจกรรมอื่น ๆ