ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

มิ.ย.63

พิธีเปิดและส่งมอบ "โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่"
วันที่: 10 มิ.ย. 63
สถานที่: บ้านสะอาด หมู่ 6 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากร น้ำบาดาล

พิธีเปิดและส่งมอบ "โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่"

พิธีเปิดและส่งมอบ "โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่"

ส่งมอบบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมแหล่งน้ำดิบ 2563 และตรวจเยี่ยมหน่วยเจาะน้ำบาดาล
โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมแหล่งน้ำดิบปี 2563 (งบกลาง)

กิจกรรมอื่น ๆ