ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ก.ค.63

15 ก.ค. 63 กิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันที่: 15 ก.ค. 63
สถานที่: บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

15 ก.ค. 63 กิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

15 ก.ค. 63 กิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

รูปแบบกิจกรรม


  • เจ้าหน้าที่อุทยาน/วนอุทยาน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่บริเวณน้ำตกและบริเวณค่ายพักแรม
  • Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน

กิจกรรมอื่น ๆ