ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ก.ค.63

ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ ๗๓ (๒๕ กรกฎาคม)
วันที่: 24 ก.ค. 63
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ ๗๓ (๒๕ กรกฎาคม)

ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ ๗๓ (๒๕ กรกฎาคม)

กิจกรรมครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ ๗๓ อาทิ พิธีสักการะศาลพระชัยมงคล, พิธีบวงสรวงช้างประจำ อ.อ.ป., พิธีสักการะรูปปั้น ศ.ดร.อำนวย คอวนิช, การทำบุญเลี้ยงพระ และสดุดีวีรชน เป็นต้น

กิจกรรมอื่น ๆ