ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ก.ค.63

วันแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (KMDAY)
วันที่: 24 ก.ค. 63
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (KMDAY)

วันแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (KMDAY)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ KM จากผู้มีประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กิจกรรมอื่น ๆ