ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ค.63

อบรมการพัฒนาศักยภาพ​เครือข่าย​ ทสม. หลักสูตร​มาตรฐาน​อาสาสมัคร​พิทักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​หมู่บ้าน (ทสม.)​ ผ่านระบบออนไลน์​ (E-Learning)​
วันที่: 1 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
สถานที่: https://www.deqp.go.th/
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 1303

อบรมการพัฒนาศักยภาพ​เครือข่าย​ ทสม. หลักสูตร​มาตรฐาน​อาสาสมัคร​พิทักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​หมู่บ้าน (ทสม.)​ ผ่านระบบออนไลน์​ (E-Learning)​

อบรมการพัฒนาศักยภาพ​เครือข่าย​ ทสม. หลักสูตร​มาตรฐาน​อาสาสมัคร​พิทักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​หมู่บ้าน (ทสม.)​ ผ่านระบบออนไลน์​ (E-Learning)​

รูปแบบกิจกรรม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

กิจกรรมอื่น ๆ