ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ค.63

อบรมออนไลน์​ หลักสูตร​วิทยากร​กระบวนการ​ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่: 1 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
สถานที่: https://www.deqp.go.th/
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 1303

อบรมออนไลน์​ หลักสูตร​วิทยากร​กระบวนการ​ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

อบรมออนไลน์​ หลักสูตร​วิทยากร​กระบวนการ​ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

กิจกรรมอื่น ๆ