ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ค.63

การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายพลาสติกและโฟมของเครือข่าย ทสม. กทม.
วันที่: 1 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
สถานที่: https://www.deqp.go.th/
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 1303

การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายพลาสติกและโฟมของเครือข่าย ทสม. กทม.

การประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายพลาสติกและโฟมของเครือข่าย ทสม. กทม.

รูปแบบกิจกรรม Video Conference ผ่านระบบ Zoom

กิจกรรมอื่น ๆ