ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

ก.ค.63

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่: 17 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
สถานที่: จังหวัดตรัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.1741

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ