ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ก.ค.63

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
วันที่: 23 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
สถานที่: จังหวัดนครนายก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.1741

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

รูปแบบกิจกรรม อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ