ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ส.ค.63

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19
วันที่: 2 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
สถานที่: จังหวัด ตราด
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนส่วมของประชาชน(สสร.) โทร.1741 กรมส่งเสริมตุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19

รูปแบบ ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ