ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ส.ค.63

ประชุมจัดแผนขับเคลื่อนนโยบายลดพลาสติกและโฟม ครั้งที่ ๒ ของเครือข่าย ทสม. กทม. โซนกรุงเทพตะวันออก(เช้า) โซนกรุงเทพเหนือ(บ่าย)
วันที่: 3 ส.ค. 63
สถานที่: Applicatiqn Zoom
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร.๑๓๐๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมจัดแผนขับเคลื่อนนโยบายลดพลาสติกและโฟม ครั้งที่ ๒ ของเครือข่าย ทสม. กทม. โซนกรุงเทพตะวันออก(เช้า) โซนกรุงเทพเหนือ(บ่าย)

ประชุมจัดแผนขับเคลื่อนนโยบายลดพลาสติกและโฟม ครั้งที่ ๒ ของเครือข่าย ทสม. กทม.           โซนกรุงเทพตะวันออก(เช้า)     โซนกรุงเทพเหนือ(บ่าย)

รูปแบบ ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference)

กิจกรรมอื่น ๆ