ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

ส.ค.63

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19
วันที่: 4 ส.ค. 63
สถานที่: จังหวัด จันทบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนส่วมของประชาชน(สสร.) โทร.1741 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิท - 19

รูปแบบ ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ