ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

ส.ค.63

ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่ายทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่: 5 ส.ค. 63
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร.๑๓๐๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่ายทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่ายทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปแบบ ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ