ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

ส.ค.63

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์ โควิท - 19
วันที่: 5 ส.ค. 63
สถานที่: จังหวัด ระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร.1741 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์ โควิท - 19

ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์ โควิท - 19

รปแบบ ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ