ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ส.ค.63

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่: 8 ส.ค. 63
สถานที่: โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร.๑๙๓๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รูปแบบ เสวนาให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/จัดนิทรรศการ

กิจกรรมอื่น ๆ