ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ส.ค.63

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก"บทเรียนลุ่มน้ำฝั่งอ่าวไทย สู่การเรียนรู้ลุ่มน้ำฝั่งอันดามัน"
วันที่: 14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
สถานที่: จังหวัด กระบี่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนส่วมของประชาชน(สสร.) โทร.1741 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก"บทเรียนลุ่มน้ำฝั่งอ่าวไทย สู่การเรียนรู้ลุ่มน้ำฝั่งอันดามัน"

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก"บทเรียนลุ่มน้ำฝั่งอ่าวไทย สู่การเรียนรู้ลุ่มน้ำฝั่งอันดามัน"

รูปแบบ ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ