ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ส.ค.63

เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่: 21 ส.ค. 63
สถานที่: จังหวัดขอนแก่น
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อาสรสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร.๐๒-๒๙๘-๕๖๐๘ ต่อ ๑๒๙๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบ เปิดศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ