ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ส.ค.63

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่: 1 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
สถานที่: WWW.deqp.go.th
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร.๑๓๐๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเรียนรู้ออไลน์(e-Learning)

กิจกรรมอื่น ๆ