ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ส.ค.63

ประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการประชาสัมพันธ์ และเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Action for Climate Empowerment)
วันที่: 1 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐๒-๒๗๘-๘๔๐๐ ต่อ ๑๔๐๕

ประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการประชาสัมพันธ์ และเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Action for Climate Empowerment)

ประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการประชาสัมพันธ์ และเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Action for Climate Empowerment)

รูปแบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรับปรุงคำสั่งให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอื่น ๆ