ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ส.ค.63

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่: 13 ส.ค. 63
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การรณรงค์การงดใช้กล่องโฟม และพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในการบรรจุอาหาร

กิจกรรมอื่น ๆ